Saturday, November 9, 2013

Tutizam

Poznata je teza da je povijest turizma započela sa prvim migracijama čovječanstva. Takav stav je teÅ¡ko prihvatljiv kad se zna da su ta prva putovanja, ili bolje rečeno promjene mjesta boravka , povezana sa pitanjima egzistencije, kao Å¡to su potraga za boljim uvjetima za prehranjivanje, ili pak iz ratničkih pohoda, bez obzira na motive pohoda. Neki traže početne pojave turizma vezano uz prisustvovanja velikog broja posjetitelja različitim sportskim dogaÄajima, npr. antičkim Olimpijskim igrama, viteÅ¡kim igrama itd., ili pak uz povremena putovanja il religioznih pobuda raznim svetiÅ¡tima. TakoÄer počevÅ¡i od starih Rimljana preko različitih epoha čovječanstva spominju se i putovanja i boravci bogatih osoba iz slojeva privilegiranih klasa, koji borave i provode dio godine u zabavi i razonodi, najprije u mjestima s termalnom vodom, zatim Alpama i u primorskim mjestima Ukratko, mnogo je pristupa, pokuÅ¡aja da se prvi pojavni oblici turizma «smjeste» u jednu vremensku epohu, pronaÄu argumenti ili barem sličnosti s danaÅ¡njim pogledima na turizam. PovrÅ¡no i pojedinačnpo gledano, moguće ja pronaći neke sličnosti, koje se prvenstveno odnose na putovanja , dakle promjenu mjesta boravka, kao prvu temeljnu premisu pojma turizam.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
ÄÅ'injenice su i to, da su takvi boravci imali privremeni karakter i da su sudionici takvih putovanja imali dovoljno materijalnih sredstava za ostvarivanje takvih boravka, Å¡to su takoÄer determinante danaÅ¡njeg pojma turizma. S obzirom na općeprihvaćenu tezu, da je turizam ljudska p otreba, inicirana cijelim nizom motiva, ali ! prije svega zbog «potrebe rekreacije duha i tijela», nakon radnih i ostalih svakodnevnih obaveza, ostaje nam da, pojedinačna putovanja, bez vremenskog slijeda i u prostoru disperziranih odrediÅ¡ta s jedne strane, te putovanja i boravka bogatih i privilegiranih slojeva druÅ¡tva u «klasičnim» mjestima, koja su omogućavala dulju «hedonističku dokolicu», ali koja nisu bila uvjetovana potrebama...If you want to get a full essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment